fbpx

Tour

Tour

tour dates

las vegas tour dates

 

12/16/22

Toronto, ON
Rebel


 

01/06/23


Las Vegas, NV
OMNIA


 

12/22/22

Winnipeg, MB

Frost Festival


 

01/21/23


Las Vegas, NV
Hakkasan


 

12/23/22

Toronto, ON
Rebel


 

01/28/23


Las Vegas, NV
OMNIA


 

12/29/22

Montreal, QC
New City Gas


 

02/09/23


Las Vegas, NV
Hakkasan


 

12/30/22

Vancouver, BC
Contact Festival


 

02/17/23


Las Vegas, NV
OMNIA


 

12/30/22 - 12/31/22

Los Angeles, CA
Countdown Festival


 

12/31/22

Los Angeles, CA
Academy


 

01/13/23

Detroit, MI
Royal Oak Theatre


 

01/14/23

Chicago, IL
Radius


 

01/27/23

Washington, D.C
Echostage


 

02/19/23

Boston, MA
House of Blues


02/27/23

Puerto Vallarta, MX
Melia Hotel


03/07/23

Puerto Vallarta, MX
Melia Hotel


03/14/23

Puerto Vallarta, MX
Melia Hotel


4/16/21    City, ST


tour dates

12/16/22

Toronto, ON

Rebel


12/22/22

Winnipeg, MB

Frost Festival


12/23/22

Toronto, ON

Rebel


12/29/22

Montreal, QC

New City Gas


12/30/22

Vancouver, BC

Contact Festival


12/30/22 - 12/31/22

Los Angeles, CA

Countdown Festival


12/31/22

Los Angeles, CA

Academy


01/13/23

Detroit, MI

Royal Oak Theatre


01/14/23

Chicago, IL

Radius


01/27/23

Washington, D.C

Echostage


02/19/23

Boston, MA

House of Blues


02/27/23

Puerto Vallarta, MX

Melia Hotel


03/07/23

Puerto Vallarta, MX

Melia Hotel


03/14/23

Puerto Vallarta, MX

Melia Hotel


4/16/21    City, ST


las vegas tour dates

01/06/23

Las Vegas, NV

OMNIA


01/21/23

Las Vegas, NV

Hakkasan


01/28/23

Las Vegas, NV

OMNIA


02/09/23

Las Vegas, NV

Hakkasan


02/17/23

Las Vegas, NV

OMNIA


CONNECT

LISTEN

CONNECT

LISTEN

CONNECT

LISTEN